Slipp krångel, använd vår elektroniska körjournal

Håll rätt hastighet

Missa inga fartkameror

Elektronisk körjournal

Fäst den på instrumentpanelen, plugga in, klart! Nu har du en elektronisk körjournal som loggar alla resor automatiskt utan att du behöver göra någonting. Dessutom ingår Hastighets- och Kameravarning. Och allting är fritt från abonnemang och månadsavgifter. Godkänd av Skatteverket och mycket enkel att använda. Oavsett om du kör tjänste-, privat- eller firmabil så är en elektronisk körjournal ett väldigt praktiskt och tidsbesparande hjälpmedel som gör din vardag mycket enklare om du använder fordonet i tjänsten.  

Fartvarnare (ISA)

Osäker på vilken hastighetsgräns som gäller? Lugn! Med vår fartvarnare vet du alltid vilken hastighetsgräns som gäller. Displayen byter automatiskt färg mellan grönt/gult/rött beroende på om du är inom/lite över/ eller mycket över hastighetsgränsen.

Kameravarnare

Ett samtal med en medpassagerare, telefonen ringer och du försöker hålla koll på andra bilister. Det är så lätt att bli distraherad av något som gör att du kör för fort förbi fartkameran. Med en kameravarnare monterad i bilen får du larm om din hastighet skulle vara för hög. Det räcker att du missar en enda fartkamera så är apparaten betald. Dumt att chansa, eller hur?  
Inga abonnemangsavgifter
Inga månadsavgifter
Gratis uppdatering av databasen

Logger 7.0.15 BETA

Version 7.0.14 BETA hade ett fel i sig där programmet orsakade access violation om man ändrade datumet i filtret, detta är nu åtgärdat i version 7.0.15.

Tyvärr väntar vi på att få ett uppdaterat kodsigneringscertifikat så vi kan i dagsläget inte signera den nya filen, därför gör vi den endast tillgänglig som en .exe fil:

Windows 32bit: https://www.adteknik.com/software/Logger.exe

Windows och eventuellt antivirusprogram kommer att varna för filen eftersom den ej är signerad, ett tips om man är osäker är att alltid kontrollera ett program hos Virustotal innan man laddar hem det:

www.virustotal.com

32-bitars versionen av Logger programmet behöver också filen WebView2Loader_x86.dll Om du tidigare har installerat programmet så finns denna normalt i mappen C:\Program Files (x86)\AD-Teknik\ADLogger och då kan du kopiera in Logger.exe i samma mapp, alternativt kan du kopiera in filen WebView2Loader_x86.dll till mappen C:\Windows\SysWOW64 så når programmet .dll filen oavsett från vilken mapp den körs

Störningar på GPS funktionen

Ibland märker man att mottagarmodulen tar längre tid än vanligt att hitta satelliter, detta kan bero på många faktorer:

  • Desto sämre förutsättningar man ger mottagaren desto längre tid tar det för att den skall få satellitlåsning, vilket är då som den behöver alla bäst signal. En god regel är att antennen skall placeras så att den ”ser” så mycket himmel som möjligt.
  • Platsen som du befinner dig på, är det höga byggnader, berg eller träd som lutar över vägen så påverkar detta, inte bara för att en mindre del av himlen syns utan även för att signalerna studsar på berg och byggnader vilket ställer till det för mottagaren när den skall räkna fram aktuell plats.
  • Uppdateringsfrekvensen: Om du ändrat uppdateringsfrekvensen från standard 1Hz (1 gång per sekund) till 5 eller 10Hz ges mottagaren mindre tid mellan varje uppdatering att göra beräkningar, detta kan fördröja/försvåra satellitlåsning. Uppdateringsfrekvensen justeras enklast via programmet BobrikLoader, knappen inställningar, fliken GPS/GNSS
  • Gammal programvara i mottagaren: Programmet MTK_Firmware ser till att programvaran i mottagaren är den senaste, äldre program kan innehålla buggar/fel som kan försämra funktionen
  • Felaktig data, mottagarmodulen samlar på sig information om satelliternas banor runt jorden, om denna information skulle bli korrupt eller felaktig så försvårar detta att mottagaren kan bestämma position. Programmet GPS_Tester låter dig göra en fabriksåterställning på mottagaren (detta påverkar inte databas, körjournal eller andra inställningar).
  • Jonosfären är den delen av atmosfären som solen kan påverka så att signalen försvagas/försämras, man kan följa hur mycket jonosfären påverkar via Lantmäteriets tjänst Jonosfärsmonitorn
  • Som det inte vore nog att solen stör, så finns det också andra länder som stör GPS signalerna avsiktligt. Det finns en webbsida som övervakar data från flygtrafiken eftersom alla flygplan rapporterar signalkvalitén från GPS satelliterna och sammanställer detta som en karta varje dygn: gpsjam.org

Testläget i ActiveGPS/Bobrik kan hjälpa dig med placeringen i bilen samt avgöra om bilens rutor påverkar signalen vilket de kan göra om de är täckta med metallfolie eller metalltrådar för uppvärmning:

  • Parkera bilen på en öppen plats
  • Håll inne knappen, och anslut därefter strömkabeln, släpp knappen först när ett pip hörs
  • Ett display test görs, och därefter visas, rött=antal satelliter (ju fler desto bättre, men minst 4) grönt=signal styrka, ju högre desto bättre, men gärna över 30. Gult= h=hot, c=cold (typ av uppstart) vid satellitlåsning visas ett decimaltal som skall vara så lågt som möjligt, gärna ned mot 1.00

Genom att jämföra signalen inne i bilen med signalen utanför (förutsatt att det inte regnar/snöar) kan man avgöra om bilens rutor påverkar signalen, det skall inte vara någon märkbar skillnad. Skulle det vara stor skillnad behövs en extern antenn, vilket i sin tur kräver att Bobrik har en guldfärgad kontakt för inkoppling av extern antenn.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få information direkt via e-post om nya fartkameror och/eller hastighetsändringar.