Håll rätt hastighet

Fäst Bobrik ovanpå instrumentpanelen med medföljande kardborrfäste, plugga in i cigguttaget (allt kablage medföljer) och du har fått en hastighetsmätare som till skillnad från fordonets hastighetsmätare visar exakt hastighet. (upp till +-0,18km/t noggrannhet)

Den inbyggda GPS-/Glonass -mottagaren tar emot signalerna från satelliterna och kan med hög precision bestämma positionen och hastigheten upp till 10 gånger per sekund och har snabbare uppdatering av displayen utan fördröjning, vilket är vanligt annars bland GPS-mottagare.

Bobrik kommer färdigladdad med hastighetsdatabas så den är klar att användas. Bobrik har en USB-port för uppdatering av databasen, program finns att ladda hem från vår hemsida och passar både Windows och MacOS. Uppdateringen av databasen är helt kostnadsfri!

Siffrorna i displayen växlar färg mellan grönt, gult och rött. De skiftar automatiskt färg beroende på om du är inom, lite över, eller mycket över hastighetsgränsen. Du kan även själv konfigurera för varje hastighetsgräns när displayen skall växla färg samt om du vill ha en ljudsignal eller inte vid ändrad hastighetsgräns eller om du skulle råka köra för fort.

Det finns ett antal visningslägen på displayen som du med ett knapptryck enkelt kan växla mellan, se listan nedan. Oavsett vilket visningsläge du väljer så skiftar displayen ändå färg beroende på din hastighet i förhållande till skyltad hastighetsgräns.

Mått: B x H x D 77x27x73mm (exklusive eventuell antenn kontakt).
Sifferhöjd på display: 14,2mm, vikt 51g

Trafikverkets databas (NVDB) är den erkänt bästa databasen för hastighetsgränser på det svenska vägnätet.
Uppdatering sker normalt två gånger per månad

Statens vegvesen logo_farger

Statens Vegvesen i Norge tillhandahåller databas för hastighetsgränser på det Norska vägnätet.

digiroad

Digiroad i Finland tillhandahåller hastighetsgränser på den Finska vägnätet, en omstrukturering pågår för att förbättra databasen.