Plötsliga mottagningsproblem

Ett par kunder har rapporterat att mottagarmodulen i Bobrik plötsligt tappar satellitlåsning och strecket börjar vandra. Med tanke på att felet uppstår sporadiskt, och drabbar olika kunder på olika platser i landet samtidigt så misstänker vi att detta orsakas av signaler från satelliterna som mottagaren inte kan tolka eller som med avsikt skall göra att mottagaren tillfälligt skall tappa satellitlåsning.

Tillverkaren av våra mottagarmoduler håller just nu på att undersöka detta, men under tiden har vi tagit fram en uppdaterad version av vårt ”GPS_Tester” program där man nu kan välja att stänga av Glonass.

Det finns en möjlighet att kriget i Ukraina gör att Ryssarna skickar ut falsk information via sitt Glonass system, som i sin tur påverkar mottagarmodulerna här som får position från GPS systemet, och då får en helt annan position från Glonass satelliter och därmed kanske tappar bort sin position eftersom den inte vet vad som är korrekt.

I vårt program kan man kryssa ur Glonass och sedan trycka ”Set Mode” för att stänga av Glonass.

Den som har en nyare mottagarmodul kan även välja att Aktivera Galileo, genom samma program.

https://www.adteknik.com/software/GPS_Tester.exe

Övriga tips:

Se alltid till att programvaran i mottagarmodulen är den senaste, detta uppdateras inte via BobrikLoader utan via ett separat program, länk nedan:

https://www.adteknik.com/software/MTKFirmware.exe

Firmware 2.0 beta 2 till Bobrik

Vi har nu gjort en rad tester och förbättrat en del funktioner, och släpper härmed en uppdaterad version av Firmware 2.0 beta, daterad 230710.

 • Körjournal:  Ändrat logiken för var startpunkten hamnar om man kör iväg utan satellitlåsning, nu kommer den oftare använda föregående resans slutpunkt då det är möjligt
 • Optimeringar i programkoden för att spara utrymme och skapa effektivare/snabbare kod
 • Kameravarning: Ändrade beräkningar av körsträcka vid fartkameror med snitthastighet

Du kan själv uppdatera firmware i din Bobrik genom att ansluta den till datorn och starta BobrikLoader, knappen Uppdatera Firmware (programvara) används för detta och där kan du välja vilken firmware som du vill uppdatera till.

Om inga nya felaktigheter upptäcks kommer detta inom kort bli officiell release och vi kommer ersätta 1.9.

Länk till fullständig versionshistorik: Versionshistorik

Ny MTK Firmware

Vi har släppt en ny version av programmet MTK Firmware som användas för att uppdatera GNSS modulen i Bobrik.

GNSS modulen är den delen av Bobrik som tar emot signaler från GPS, Glonass och Galileo satelliter för att bestämma position, hastighet, körriktning, altitud mm.

MTK är förkortning på Mediatek, som är en av världens största tillverkare av chip för denna typ av mottagare, och vi använder den uteslutande i alla Bobrik och den har även används till föregångaren ActiveGPS i vissa fall.

L86 heter den GNSS modulen som numera alla Bobrik levereras med och det har nu kommit en programuppdatering till denna som du själv kan uppdatera genom att ansluta din Bobrik till en Windows dator och köra MTK Firmware-programmet.

Den senaste uppdateringen till L86 innehåller flera prestandaförbättringar som framförallt skall göra positioneringen bättre vid svag signal, och öka precisionen för beräkning av hastighet.

MTK Firmware, identifierar automatiskt vilken mottagarmodul som du har i din Bobrik och startar uppdatering om en sådan finns tillgänglig.

Viktigt: Koppla aldrig loss Bobrik under pågående uppdatering, då förstörs GNSS modulen och den måste bytas ut mot en ny, detta går inte på garantin!

Länk till programmet:

https://www.adteknik.com/software/MTKFirmware.exe

Semesterstängt

Kontoret/butiken håller stängt under sommaren och öppnar åter den 7 augusti

Beställningar som görs skickas ut 1 gång per vecka, vid behov av support kontakta oss på info@adteknik.com så brukar vi svara inom 24 timmar på vardagar.

Trevlig sommar!

Bobrik åter i lager

Bobrik panel med kreskort

Nu har vi fått Bobrik åter i lager och vi producerar för fullt igen för att fylla lagerhyllorna.

Fyra nya fartkameror i Jönköpings län

 • 2st på Rv 28
 • 1st på Rv 26
 • 1st på Rv 31

Vi har även plockat bort 3st fartkameror på Rv23/34 efter att vägen byggts om. Hastighetsgränser har också justerats på ett par fartkameror.

Trafikverket har ändrat dataformat

Trafikverket har tidigare beslutat att ej längre erbjuda vägdata i Shapefils-format utan istället erbjuda datan i GeoPackage-format.

Sedan någon månad tillbaka har båda formaten varit tillgängliga men från och med idag finns endast GeoPackage.

Vi har skrivit om vårt konverteringsprogram som gör om Trafikverkets hastighetsdatabas (ISA) till ett format som passar Bobrik så att det nu stödjer GeoPackage indata filer.

Den nya ISA-filen från den 30 januari 2023 är konverterad från GeoPackage, vi hoppas att allt skall fungera som det är tänkt, men upptäcker ni några konstigheter så återkoppla gärna till oss på info@adteknik.com

Logger 7.0.9 BETA

Nytt släpp av vårt körjournalprogram till Windows och Mac, denna gång är följande åtgärdat:

 • .XLS genereringen på Mac fungerar nu
 • Ny uppdaterad StringGrid för samtliga tabeller i programmet, skall ge ökad stabilitet
 • CTRL+C fungerade inte tidigare, fixat
 • Inställningsfönstret för Bobrik är väldigt stort, har fått scrollbars så att man kan rulla det på mindre bildskärmar där hela inte får plats.

Logger Report 4.5

iOS versionen av appen har släppts i en ny version eftersom färgerna på texten blev oläsliga om användaren hade valt mörkt läge på displayen. Detta är nu åtgärdat.

Ny hastighetsdata för Finland

Trafikledsverket i Finland har gjort en ny Digiroad materialpublikation kallad 2022/4. De hade ändrat något i sitt filformat men nu finns hastighetsdatan tillgänglig för Bobrik.

Du uppdaterar din Bobrik genom programmet BobrikLoader som finns både till Windows och Mac.

Tänk på att den Finska databasen är så stor att hastighetsdatabas för andra länder ej ryms samtidigt med den Finska och det är bara möjligt att ladda in den i en Bobrik med det större 64Mbit minnet.

Har du däremot en Bobrik med kameravarningsfunktion så laddas alltid samtliga fartkameror in, oavsett vilket lands hastighetsdata som man väljer att ladda in.

Logger Report 4.4

Appen för att komplettera körjournalen med extra information är nu uppdaterad till både iOS och Android.

Den största förändringen är att det nu går att välja både El och HVO100 som bränsletyp samt att det går att ställa in en fyllnadsgrad i procent som anger hur mycket man har tankat. Då man med elbil sällan fyller till 100% behövs detta för att Logger programmet på sikt skall kunna räkna ut förbrukning korrekt.

Apparna finns på App Store och Google Play, du finner den enklast genom att söka efter Bobrik. och leta efter motorvägsskylten som programmet använder som ikon precis som Logger-programmet i datorn.

FTP fungerar ej

Just nu går det ej att komma åt AD-Teknik’s FTP Server, felsökning pågår.

Detta betyder att följande problem finns:

 • iOS versionen av Appen LoggerReporter ger ett felmeddelande vid uppladdning, men den skall också ge ett meddelande om lyckad överföring, eftersom appen försöker ladda upp data på två olika sätt.
 • Det går inte att skicka in positioner till oss
 • Det kan bli problem att hämta adresser från vår GeoKodnings-tjänst som översätter koordinater till läsbara adresser
 • Felsupportsidan i Logger-programmet kan ej ladda upp Flash/filer till vår server
 • BobrikLoggerRepair-programmet kan inte ladda upp filer till vår server

Uppdatering: Felet är tillfälligt avhjälpt, men vi kommer uppdatera all programvara för att få en permanent lösning

Underhållsarbete

Vi arbetar just nu med att förbättra tillgängligheten till våra servrar och hemsida. Medan arbetet pågår kan våra tjänster tillfälligt ligga nere, vi beklagar detta och vi gör vad vi kan för att eventuella avbrott skall bli så korta som möjligt.

Uppdatering:

Ändringarna är utförda men vi kommer uppdatera våra programvaror för att ytterligare öka stabiliteten framöver

Fyra nya fartkameror på E16

De fyra nya kamerorna på E16 mellan Vägsjöfors och Värnäs i norra Värmland finns nu med i vår databas.

Kartor kan inte visas

Kartorna i Windows versionerna av Logger och BobrikLoader kan inte längre visas. Detta beror på att Google nu har helt tagit bort stödet att kunna visa Google Maps via webbläsaren Internet Explorer.

Vi har nya versioner av Logger och BobrikLoader som använder WebView2 som är en insticksmodul till Microsoft Edge för att kunna visa kartor utan problem och utan varningsmeddelande.

Programmen är visserligen i en beta version, men oss veterligen skall dessa fungera felfritt, det som kan vara problem är stödet för de äldre ActiveGPS som inte är fullständigt men alla modeller av Bobrik skall fungera.

Om ni finner några felaktigheter så meddela oss gärna så åtgärdar vi omgående.

Länk till Logger, körjournalsprogrammet:

https://www.adteknik.com/software/Logger32Install.exe

Länk till BobrikLoader, vårt uppdateringsprogram för ActiveGPS och Bobrik:

https://www.adteknik.com/software/BobrikLoaderSetup32.exe

Nya fartkameror på E10 och E45

 • 8 nya fartkameror på E10 och E45
 • Finland och Litauen har infört vinterhastighet och vi har uppdaterat hastighetsgränserna i vår databas

Fler nya fartkameror

 • Ytterligare 2 fartkameror på E14, totalt 31 stycken, efter att dom satt upp 10st för några veckor sedan.
 • Ytterligare 2st längs E45
 • Ny kamera på Rv29
 • Ny kamera på Rv76