Generellt

AD-Teknik AB samlar generellt sett inte in någon information på webbsidan, våra appar eller program mer än vad som är nödvändigt för att kunna erbjuda kunden den önskade funktionen. De uppgifter som vi har sparas lokalt och delas inte med tredje part. Ingen information vi sparar används i marknadsförningssyfte. Med undantag för vårt nyhetsbrev där vi ibland kan skicka med erbjudanden tillsammans med nyhetsbrevet.

Vi vill också vara öppna med hur våra program/produkter fungerar och när och varför dom behöver skicka data till eller från oss för att kunna fungera som det är tänkt.

När du handlar hos AD-Teknik AB

Vi sparar kunduppgifter och fakturor, detta sparas lokalt och delas ej med tredje part. Informationen sparas för att kunna ge bättre kundsupport samt av lagkrav från Skatteverket att spara bokföring under minst 7 års tid.

Logger Reporter, vår app till Android och iOS

Appens syfte är att spara kompletterande information till din resa som är registrerad med Bobrik körjournal.

Appen sparar den senaste informationen du själv knappat in, för att du enklare nästa gång den används skall kunna redigera befintlig data snarare än att behöva fylla i samtliga uppgifter på nytt. Informationen sparas lokalt på din telefon.

Data som skickas med appen mellanlagras i vår server för att man vid ett senare tillfälle kunna använda informationen från appen till att komplettera den utlästa körjournalen från Bobrik.

Informationen som lagras på vår server är endast tillgänglig för den som har registrerat samma ID nummer eller registreringsnummer, samt har resor med matchande klockslag i sin körjournal.

Följande sparas på vår server:

 • ID nummer i form av Bobrik’s ID nummer eller bilens registreringsnummer
 • Klockslag och datum
 • Eventuell mätarställning
 • Eventuell bränslepåfyllning, volym, pris, och typ av bränsle
 • Eventuell reseinformation, platsnamn, ärende, restyp (tjänst/privat)

Informationen överförs via krypterad och lösenordsskyddad https anslutning. Inga koordinater sparas på servern för att skydda den personliga integriteten.

Information från appen skickas endast när användaren själv väljer att göra det med knapptryck på ”skicka data”.

Om du önskar få data raderat från vår server, kontakta oss på info@adteknik.com

Logger, vårt körjournalsprogram

Körjournalsdata som läses ut från Bobrik sparas lokalt i användarens egna dator och skickas ej till AD-Teknik såvida användaren inte gör det själv via felsupportfönstret.

Logger programmet kräver dock uppkoppling till vår server, vilket det finns flera skäl till:

 • Vid start av Logger-programmet kontrolleras det att rätt version körs, så att kunden inte kör en gammal version som i värsta fall kan skada data.
 • Kartfönstret visar vid uppstart viktig information som hämtas från AD-Teknik’s server vid uppstart
 • Kartfönstret ansluter till AD-Teknik’s kartserver för att därigenom kunna visa kartor.
 • AD-Teknik’s geokodnings server för att konvertera körjournalens gps-koordinater till till läsbar adress, finns koordinaten utanför Sverige använder programmet automatiskt Google’s geokodningsstjänst istället.
 • För att kunna hämta upp kompletterande körjournalsdata som har lagrats på servern med hjälp av appen Logger Reporter.
 • En automatiskt kontroll av den anslutna enhetens ID nummer görs också, och kontrolleras mot tre olika register, 1. Lista över stulna enheter, 2. Lista över ej fullt betalda enheter, 3. Lista över enheter som är en testenhet med begränsad användningstid.

All data överförs via krypterad och lösenordsskyddad https anslutning, bortsett från ftp anslutning som används av felsupportsidan där uppkopplingen endast är lösenordsskyddad.

De geokodningsförfrågningar som Logger-programmet gör till vår server loggas/sparas ej för att skydda kundens integritet.

BobrikLoader, vårt program för att uppdatera och ladda databas till ActiveGPS och Bobrik

BobrikLoader programmet kräver uppkoppling till vår server för att kunna köras, av följande skäl:

 • Vid start kontrollerar programmet att rätt version körs, så att inte kunden kör en gammal version som i värsta fall kan skada data.
 • Programmet kan visa viktig information vid uppstart som hämtas från vår server.
 • Programmet behöver ansluta till vår server för att kunna hämta ned aktuell databas och firmware.
 • Kartfönster ansluter till AD-Teknik’s kartserver för att kunna visa karta för körjournal samt för egenhändigt sparade positioner
 • Geokodnings server för att översätta GPS koordinater från körjournal till läsbar adress.
 • En automatiskt kontroll av den anslutna enhetens ID nummer görs också, och kontrolleras mot tre olika register, 1. Lista över stulna enheter, 2. Lista över ej fullt betalda enheter, 3. Lista över enheter som är en testenhet med begränsad användningstid.

Bobrik, fartvarnare, kameravarnare, körjournal

Den typ av körjournal vi säljer lagrar alla resor automatiskt, men sparar dom ombord på enheten, information om dina resor skickas aldrig till oss. Utläsning av resorna sker via USB kabel och resorna läses bara in till din egna dator lokalt.

För att ytterligare öka den personliga integriteten finns möjlighet att skydda utläsning av körjournaldata med pin-kod

Vi använder en GPS eller GNSS mottagare för att kunna avgöra fordonets position, hastighet och körriktning. Denna typ av mottagare kan inte sända ut någon information om var mottagaren befinner sig, därmed skyddas din personliga integritet jämfört med andra körjournaler som kan till och med spåra dig i realtid var du befinner dig.

Stulen enhet

En Bobrik som anmälts stulen till oss och vi lagt dess ID nummer i vår lista för stulna enheter, kommer om den ansluts till en dator och programmet Logger eller BobrikLoader att stängas av. Därmed kan den inte användas mera och dess körjournal kan ej läsas ut för att skydda den personliga integriteten.

Om en stulen enhet kommer till rätta måste den programmeras om och vi måste ta bort enheten från listan med stulna för att den åter skall kunna användas.