För strömförsörjning av Bobrik i fordonets USB-uttag.

Kabeln är 1,8 meter lång och har två ledare vilket gör att den inte kan användas för uppdatering av databas utan enbart som strömförsörjning.
Därmed fungerar den att användas tillsammans med Bobrik som annars kan tro att den kopplas till en dator om den får 5 volt från ett USB-uttag.

Viktigt är att strömmen bryts i USB-uttaget, då bilen parkeras, speciellt för att körjournalen skall fungera och registrera korrekta start/slutpunkter.
Inkopplad till ett USB-uttag kan den inte mäta fordonets batterispänning för att avgöra om motorn går och laddar batteriet via generatorn.

Tänk på:

Ljusregleringen är automatiskt avstängd på Bobrik vid inkoppling till 5 volt (som alla USB-uttag har). För att aktivera ljusregleringen så behöver man gå till Inställningar i BobrikLoader och till fliken "Generellt" för att aktivera ljusreglering vid 5 volt.

Om Bobrik drivs på 5V via USB kan den inte visa bilens batterispänning i visningsläget "Bat" istället kommer du se USB-uttagets 5 volt

När Bobrik inte kan mäta bilens batterispänning kan den heller inte gå ned i fullständigt viloläge. Den släcker förvisso displayen men GPS'en är aktiverad hela tiden för att känna av eventuell ny rörelse.