Plötsliga mottagningsproblem

Ett par kunder har rapporterat att mottagarmodulen i Bobrik plötsligt tappar satellitlåsning och strecket börjar vandra. Med tanke på att felet uppstår sporadiskt, och drabbar olika kunder på olika platser i landet samtidigt så misstänker vi att detta orsakas av signaler från satelliterna som mottagaren inte kan tolka eller som med avsikt skall göra att mottagaren tillfälligt skall tappa satellitlåsning.

Tillverkaren av våra mottagarmoduler håller just nu på att undersöka detta, men under tiden har vi tagit fram en uppdaterad version av vårt ”GPS_Tester” program där man nu kan välja att stänga av Glonass.

Det finns en möjlighet att kriget i Ukraina gör att Ryssarna skickar ut falsk information via sitt Glonass system, som i sin tur påverkar mottagarmodulerna här som får position från GPS systemet, och då får en helt annan position från Glonass satelliter och därmed kanske tappar bort sin position eftersom den inte vet vad som är korrekt.

I vårt program kan man kryssa ur Glonass och sedan trycka ”Set Mode” för att stänga av Glonass.

Den som har en nyare mottagarmodul kan även välja att Aktivera Galileo, genom samma program.

https://www.adteknik.com/software/GPS_Tester.exe

Övriga tips:

Se alltid till att programvaran i mottagarmodulen är den senaste, detta uppdateras inte via BobrikLoader utan via ett separat program, länk nedan:

https://www.adteknik.com/software/MTKFirmware.exe

Tänk på att tillfälliga problem med mottagning också kan bero på jonosfären kring jorden, Lantmäteriet har en tjänst där man övervakar hur mycket jonosfären stör satellitsignalerna, denna kan du följa i realtid här:

https://swepos.lantmateriet.se/services/iono.aspx