Trafikverket har ändrat dataformat

Trafikverket har tidigare beslutat att ej längre erbjuda vägdata i Shapefils-format utan istället erbjuda datan i GeoPackage-format.

Sedan någon månad tillbaka har båda formaten varit tillgängliga men från och med idag finns endast GeoPackage.

Vi har skrivit om vårt konverteringsprogram som gör om Trafikverkets hastighetsdatabas (ISA) till ett format som passar Bobrik så att det nu stödjer GeoPackage indata filer.

Den nya ISA-filen från den 30 januari 2023 är konverterad från GeoPackage, vi hoppas att allt skall fungera som det är tänkt, men upptäcker ni några konstigheter så återkoppla gärna till oss på info@adteknik.com

Logger 7.0.9 BETA

Nytt släpp av vårt körjournalprogram till Windows och Mac, denna gång är följande åtgärdat:

  • .XLS genereringen på Mac fungerar nu
  • Ny uppdaterad StringGrid för samtliga tabeller i programmet, skall ge ökad stabilitet
  • CTRL+C fungerade inte tidigare, fixat
  • Inställningsfönstret för Bobrik är väldigt stort, har fått scrollbars så att man kan rulla det på mindre bildskärmar där hela inte får plats.

Logger Report 4.5

iOS versionen av appen har släppts i en ny version eftersom färgerna på texten blev oläsliga om användaren hade valt mörkt läge på displayen. Detta är nu åtgärdat.