Uppdaterad algoritm för ISA-filen

Vi har nu uppdaterat programmet som beräknar om kartfilerna (ISA) från Trafikverket, Statens Vegvesen och Digiroad.

Programmet generar nu en mer optimerad databas för Bobrik vilket minskar fördröjningen av ändrad hastighet på ett antal platser. Samtliga databaser för de olika länderna är nu uppdaterade med den nya algoritmen.

 

Logger Report

Nu finns det en ny version av appen till Bobrik’s körjornal.

Nytt är att om du anger id-nummer istället för fordonets registreringsnummer så görs automatiskt en kontroll att det finns en Bobrik med detta id nummer. Detta för att undvika att man råkar skicka information från appen till ett id som inte finns och därmed går ut i tomma intet.

 

BTCD-100

Databasen med fartkameror är nu även uppdaterad för BTCD-100

Logger 6.0.10 Beta 170824

En uppdaterad beta version av Logger 6, finns nu tillgängligt både för Windows och MacOS.

Du hittar programmet under Programvara –> Bobrik –> AD-Teknik Logger

Versionshistorik

37 nya positioner för fartkameror i Sverige inmätta

Vi har varit ute i helgen och mätt in merparten av de nya positionerna för fartkameror i Västra Götaland, Värmland och Örebro län. Sedan tidigare har vi mätt in flertalet av fartkamerorna som i år monteras i Stockholms regionen.

Totalt skall 250 kameror upp i år. Samt ytterligare 250 nästa år.

Använd BobrikLoader för att uppdatera din ActiveGPS eller Bobrik

 

 

Firmware 1.7 alpha 1

Tyvärr fortsätter några kunder att ha problem med att Bobrik inte startar utan en grön punkt blinkar längst ned i displayen.

Vi jobbar naturligtvis på att lösa problemet, men svårigheten för oss är att vi inte kan återskapa det här hos oss, därför har vi inte fått chans att mäta/undersöka exakt vad som går fel. Därmed blir dom förändringarna som vi gör av programvaran lite av en gissningslek där vi försöker komma på alla tänkbara orsaker till varför Bobrik kan låsa sig och sedan anpassar vi firmware till att undvika dessa fällor.

Dom senaste förändringarna finns nu ute, och vi kallar med Firmware 1.7 alpha 1

Versionshistorik