Nyhet i vårt sortiment!

Ciggkabel Bobrik med USB

Nu finns en praktisk strömförsörjningskabel till Bobrik för anslutning i bilens cigguttag. Fördelen är att den dessutom har ett extra standard USB uttag med 5 Volt 1 Ampere ut för laddning av exempelvis din mobil.

En praktisk lösning om du behöver ladda din mobil samtidigt som du vill ha Bobrik ansluten, och du bara har ett cigguttag i bilen.

Bobrik ciggkabel med USB

 

 

Logger 6.0.11 Beta 171114

En uppdaterad beta version av Logger 6, finns nu tillgängligt både för Windows och MacOS.

Du hittar programmet under Programvara –> Bobrik –> AD-Teknik Logger

Versionshistorik

 

Firmware 1.8 alpha 0

Nu finns firmware 1.8 alpha 0 med en helt ny funktion för att hindra falsklarm vid fartkameror.

På en del ställen finns vägar som löper precis parallellt med en annan väg som har en eller flera fartkameror, alternativt går vägen som du kör på rakt emot en fartkamera och sedan viker av. Detta kunde orsaka ett falsklarm för en kamera som du inte passerar. Speciellt vid höga hastigheter då Bobrik har en bestämd öppningsvinkel som den ”scannar” efter fartkameror som ligger framför dig, vid högre hastighet så blir området som den känner av fartkameror på ganska stort eftersom varningsavståndet ökar då det styrs av antalet sekunder innan du når kameran.

Med firmware 1.8a0 finns en extra databas som känner av om du befinner dig på ”fel” väg och stänger av kameravarningen tills du passerat den närliggande kameran.

Versionshistorik

Bobrik låser sig eller visar ”GPS” i displayen

Några kunder har haft problem med att Bobrik låser sig och blinkar med en grön punkt i displayen vid uppstart, vi har tyvärr haft svårt att hitta exakta orsaken eftersom felet försvinner av sig självt efter någon dags vila. Därmed har inskickade Bobrikar alltid fungerat efter dom har skickats till oss per post. Vi konstaterade dock ganska tidigt att felet orsakades av GPS mottagaren (eller rättare sagt GNSS mottagare som den heter idag då den tar emot data från minst två positioneringssystem typ GPS, Glonass och Galileo).

Bobrik har sålts med GNSS mottagare från tre olika tillverkare, men vi har konstaterat att felet bara uppkommer från två av tillverkarna trots att alla tre GNSS mottagare använder samma chipset (MT3333 från Mediatek), en närmare kontroll visade sig att dom GNSS mottagare som låser sig har mjukvaruversion AXN 3.10.

Vi har därför skapat ett speciellt uppdateringsprogram som gör att man kan uppgradera mjukvaran i GNSS mottagaren, vilket vi nu hoppas skall åtgärda felet.

Du behöver inte skicka in din Bobrik till oss för uppdatering, utan kan själv uppdatera förutsatt att du har en Windows dator. Därutöver krävs det att Bobrik har minst firmware 1.7 alpha 2 för att uppdateringen skall fungera och att den nya mjukvaran i GNSS mottagaren skall kunna hanteras korrekt av Bobrik då den har ett uppdaterat NMEA protokoll.

  1. Uppdatera din Bobrik med BobrikLoader så att den har firmware 1.7 (ej 1.7 alpha 0 eller 1.7 alpha 1)
  2. Kör programmet MTK-Firmware för att ladda in ny mjukvara i GNSS mottagaren.

MTK Firmware

OBS! Rör inte datorn/sladden/Bobrik under själva uppdateringen av mjukvaran i GNSS mottagaren, skulle denna uppdatering avbrytas så förstörs GNSS mottagaren och det går inte på garantin!

OBS2: Du kan inte utföra denna uppdatering om GNSS modulen är låst, koppla då bort Bobrik från USB uttaget och vänta 1-2 dagar på att backup-batteriet laddas ut, därefter borde Bobrik starta normalt och du kan utföra uppdateringen av GNSS modulen.