MacOS Sonoma

Som flera kunder rapporterat till oss så fungerar tyvärr inte våra program på den senaste releasen av MacOS Sonoma (version 14). Detta är orsakat av ett inkompabilitetsproblem hos det programspråk och den kompilator vi använder för att skriva våra program så att vi kan enkelt skapa både Windows och MacOS versioner utav dem.

Våra program är alltså skrivna i Delphi och just nu fungerar inga program skrivna i Delphi på MacOS Sonoma, vi har dock fått veta att problemet är löst och att denna lösning kommer finnas med i nästa version av Delphi, som vi tror kommer släppas runt den 9 november i år. Eftersom det är detta datum som Embarcadero (företaget som säljer Delphi) har bjudit in för en presentation av den nya versionen, och de har vid tidigare sådana presentationer släpp den nya versionen samtidigt.

Firmware 2.1 alpha 1 till Bobrik

Bobrik stödjer nu även det Kinesiska satellit navigeringssystemet BeiDou, förutsatt att du har en Bobrik med L86 GNSS modul som är uppdaterad mjukvara AXN 5.1.9.

BeiDou har sedan 2020 global täckning och består av 35 satelliter. (GPS 32st, Glonass 24st, Galileo 23st)

Programmet MTK_Firmware används för att uppdatera GNSS modulen med senaste programvara:

https://www.adteknik.com/software/MTKFirmware.exe

Starta sedan GPS_Tester, och verifiera att GNSS info visar AXN 5.1.9 och Quectel-L86, då kan du kryssa i BeiDou och trycka på ”Set Mode”. Har du en annan äldre mottagarmodul är detta tyvärr inte möjligt och några uppgraderingsmöjligheter finns inte annat än att man byter ut GNSS modulen mot en ny.

Länk till GPS_Tester:

https://www.adteknik.com/software/GPS_Tester.exe

Tänk på: BeiDou kan inte fungera tillsammans med Glonass eller Galileo, utan endast tillsammans med det Amerikanska GPS systemet.

Övriga nyheter i Firmware 2.1 alpha 1

  • Förbättrad logik till körjournalen som försöker använda föregående resans slutpunkt som ny startpunkt i fler fall än tidigare.
  • Generösare HDOP inställningar, gör snabbare återstart efter förlust av satellitlåsning, tex efter tunnlar.
  • Displayen kunde släcka sig efter 1 minut efter uppstart, nu är detta förlängt till 6 minuter.

Du uppdaterar till Firmware 2.1 alpha 1 genom BobrikLoader eller Logger-programmet.

Betalstationer på Skurubron

betalstationer på skurubron
Betalstationer på Skurubron

Den nya Skurubron som öppnades tidigare i år har idag fått sina betalstationer för infrastrukturavgift aktiverade och det kostar 4kr att passera alla dagar i veckan oavsett klockslag.

För att din Bobrik med körjournal skall registrera passager av dessa betalstationer måste man uppdatera databasen på Bobrik så att koordinaterna kommer med. Detta görs antingen i Logger-programmet eller i BobrikLoader.