Logger 6.0.14 Beta 171229

En uppdaterad beta version av Logger 6, finns nu tillgängligt både för Windows och MacOS.

Du hittar programmet under Programvara –> Bobrik –> AD-Teknik Logger

Versionshistorik

 

Logger 6.0.13 Beta 171226

En uppdaterad beta version av Logger 6, finns nu tillgängligt både för Windows och MacOS.

Du hittar programmet under Programvara –> Bobrik –> AD-Teknik Logger

Versionshistorik

Logger 6.0.12 Beta 171213

En uppdaterad beta version av Logger 6, finns nu tillgängligt både för Windows och MacOS.

Du hittar programmet under Programvara –> Bobrik –> AD-Teknik Logger

Versionshistorik

 

Förmånsbeskattning av trängselskatt

Regeringen har nyligen beslutat att från januari 2018 så skall privatresor där en eller flera betalstationer passeras så skall arbetsgivaren förmånsbeskatta dessa passager på företagets tjänstebilar.

Det hela ser ut att bli väldigt komplicerat när man hänsyn till vilka regler som finns i Göteborg att man skall enbart betala den dyraste passeringen under 60 minuter, detta tillsammans med att det finns en maxtaxa per dag gör det väldigt besvärligt att beräkna ett korrekt förmånsvärde på egen hand eftersom du måste hålla reda på vilka passeringar som gjordes i samband med tjänsteresor, arbetsresor och privatresor.

Inom kort kommer därför AD-Teknik att släppa en ny version av vårt körjournal program ”Logger” till Bobrik som gör all beräkning åt dig. Vi har också för avsikt lägga till en exportfunktion så att man kan exportera förmånsunderlaget till sitt ekonomi/löne-program.

 

Nyhet i vårt sortiment!

Ciggkabel Bobrik med USB

Nu finns en praktisk strömförsörjningskabel till Bobrik för anslutning i bilens cigguttag. Fördelen är att den dessutom har ett extra standard USB uttag med 5 Volt 1 Ampere ut för laddning av exempelvis din mobil.

En praktisk lösning om du behöver ladda din mobil samtidigt som du vill ha Bobrik ansluten, och du bara har ett cigguttag i bilen.

Bobrik ciggkabel med USB

 

 

Logger 6.0.11 Beta 171114

En uppdaterad beta version av Logger 6, finns nu tillgängligt både för Windows och MacOS.

Du hittar programmet under Programvara –> Bobrik –> AD-Teknik Logger

Versionshistorik

 

Firmware 1.8 alpha 0

Nu finns firmware 1.8 alpha 0 med en helt ny funktion för att hindra falsklarm vid fartkameror.

På en del ställen finns vägar som löper precis parallellt med en annan väg som har en eller flera fartkameror, alternativt går vägen som du kör på rakt emot en fartkamera och sedan viker av. Detta kunde orsaka ett falsklarm för en kamera som du inte passerar. Speciellt vid höga hastigheter då Bobrik har en bestämd öppningsvinkel som den ”scannar” efter fartkameror som ligger framför dig, vid högre hastighet så blir området som den känner av fartkameror på ganska stort eftersom varningsavståndet ökar då det styrs av antalet sekunder innan du når kameran.

Med firmware 1.8a0 finns en extra databas som känner av om du befinner dig på ”fel” väg och stänger av kameravarningen tills du passerat den närliggande kameran.

Versionshistorik

Bobrik låser sig eller visar ”GPS” i displayen

Några kunder har haft problem med att Bobrik låser sig och blinkar med en grön punkt i displayen vid uppstart, vi har tyvärr haft svårt att hitta exakta orsaken eftersom felet försvinner av sig självt efter någon dags vila. Därmed har inskickade Bobrikar alltid fungerat efter dom har skickats till oss per post. Vi konstaterade dock ganska tidigt att felet orsakades av GPS mottagaren (eller rättare sagt GNSS mottagare som den heter idag då den tar emot data från minst två positioneringssystem typ GPS, Glonass och Galileo).

Bobrik har sålts med GNSS mottagare från tre olika tillverkare, men vi har konstaterat att felet bara uppkommer från två av tillverkarna trots att alla tre GNSS mottagare använder samma chipset (MT3333 från Mediatek), en närmare kontroll visade sig att dom GNSS mottagare som låser sig har mjukvaruversion AXN 3.10.

Vi har därför skapat ett speciellt uppdateringsprogram som gör att man kan uppgradera mjukvaran i GNSS mottagaren, vilket vi nu hoppas skall åtgärda felet.

Du behöver inte skicka in din Bobrik till oss för uppdatering, utan kan själv uppdatera förutsatt att du har en Windows dator. Därutöver krävs det att Bobrik har minst firmware 1.7 alpha 2 för att uppdateringen skall fungera och att den nya mjukvaran i GNSS mottagaren skall kunna hanteras korrekt av Bobrik då den har ett uppdaterat NMEA protokoll.

  1. Uppdatera din Bobrik med BobrikLoader så att den har firmware 1.7 (ej 1.7 alpha 0 eller 1.7 alpha 1)
  2. Kör programmet MTK-Firmware för att ladda in ny mjukvara i GNSS mottagaren.

MTK Firmware

OBS! Rör inte datorn/sladden/Bobrik under själva uppdateringen av mjukvaran i GNSS mottagaren, skulle denna uppdatering avbrytas så förstörs GNSS mottagaren och det går inte på garantin!

OBS2: Du kan inte utföra denna uppdatering om GNSS modulen är låst, koppla då bort Bobrik från USB uttaget och vänta 1-2 dagar på att backup-batteriet laddas ut, därefter borde Bobrik starta normalt och du kan utföra uppdateringen av GNSS modulen.

Bobrik med standardantenn åter i lager

Nu finns Bobrik med standardantenn åter i lager.

Det gäller samtliga 3 modeller, artikel 80, 81 och 82. Som nu åter kan beställas via vår webbshop.

 

Fel på databasen till Bobrik

Ett fel vid genereringen av databasfiler till Bobrik gjorde att uppdateringar för ISA hastigheten och fartkameror inte publicerades på vår server och BobrikLoader hämtade därmed äldre filer från 28 augusti.

Detta felet är nu åtgärdat och de senaste filerna ligger nu on-line

50 nya positioner för fartkameror inmätta

Under gårdagen mätte vi in alla nya fundament för fartkameror i Småland, Blekinge och Skåne. Totalt blev det 50 nya positioner som nu ligger on-line för ActiveGPS, Bobrik och BTCD-100.

Totalt skall 250 kameror upp i år. Samt ytterligare 250 nästa år.

Använd BobrikLoader för att uppdatera din ActiveGPS eller Bobrik

 

ISA-filen från Trafikverket är felaktig

Den senaste ISA-filen från trafikverket som är daterad den 8 september har visat sig vara felaktig och sakna en massa viktig information. Därmed så kommer Bobrik att missa ändrade hastighetsgränser vid ett antal platser.

Vi arbetar nu tillsammans med Trafikverket för att lösa problemet.

Vi håller också på att konvertera den gamla ISA filen från Augusti och lägga tillbaka den på vår server, men det tar ett par timmar innan konverteringen är klar.

Uppdatering:

Den gamla databasen från 28 augusti ligger nu åter on-line eftersom den är den senaste korrekta från Trafikverket.

Uppdatering 2:

Den 20 september skapade Trafikverket en korrigerad ISA-fil, den ligger nu on-line på vår server.

 

 

Problem med Servern/routern

Under några timmar strömmade det in över 15000 mail, och i ett försök att stoppa all inkommande spam, så blev åtkomsten till vår server begränsad. Vi har nu konfigurerat om och hoppas nu att att allt skall fungera normalt på nytt.

Uppdaterad algoritm för ISA-filen

Vi har nu uppdaterat programmet som beräknar om kartfilerna (ISA) från Trafikverket, Statens Vegvesen och Digiroad.

Programmet generar nu en mer optimerad databas för Bobrik vilket minskar fördröjningen av ändrad hastighet på ett antal platser. Samtliga databaser för de olika länderna är nu uppdaterade med den nya algoritmen.

 

Logger Report

Nu finns det en ny version av appen till Bobrik’s körjornal.

Nytt är att om du anger id-nummer istället för fordonets registreringsnummer så görs automatiskt en kontroll att det finns en Bobrik med detta id nummer. Detta för att undvika att man råkar skicka information från appen till ett id som inte finns och därmed går ut i tomma intet.

 

BTCD-100

Databasen med fartkameror är nu även uppdaterad för BTCD-100

Logger 6.0.10 Beta 170824

En uppdaterad beta version av Logger 6, finns nu tillgängligt både för Windows och MacOS.

Du hittar programmet under Programvara –> Bobrik –> AD-Teknik Logger

Versionshistorik