Logger 6.0.7 Beta 170118

En uppdaterad beta version av Logger 6, finns nu tillgängligt både för Windows och MacOS, ett antal småfel finns kvar såsom att det ej går att spara XLS-filer i mac versionen samt att delar av innehållet i fönstret kan försvinna om man justerar storleken på fönstret (åtgärdas med minimera och sedan maximera)

Du hittar programmet under Programvara –> Bobrik –> AD-Teknik Logger

Versionshistorik

Allt finns i lager igen

Nu har vi äntligen fått hem alla kablar och vi packar och skickar för fullt. Vi räknar med att få iväg samtliga väntande beställningar idag.

Nya fasta programvaror (firmware) till ActiveGPS och Bobrik

Två nya programuppdateringar för den fasta programvaran (firmware) i ActiveGPS och Bobrik släpptes idag, båda med samma förändring när det gäller snitthastighetsmätning av fartkameror. Både ActiveGPS och Bobrik hade en funktion som gjorde att när väl snitthastighetsvarningen mellan fartkameror var aktiverad så stängdes den automatiskt av om man efter 10km inte nått nästa fartkamera som mäter snitthastigheten.

Detta har nu justerats till 15km eftersom det finns en sträcka i Norge på riksväg 15 där man mäter snitthastigheten mellan fartkamerorna och där avståndet mellan kamerorna är ca 12km.

Ändringen finns inlagd från och med Firmware 1.5 alpha 4 till Bobrik, och Firmware 3.6 för ActiveGPS

Bobrik, ciggkablar och OBD-kablar

Vi har nu ändrat statusen på Bobrik, ciggkablarna och OBD-kablarna till att de finns i lager då vi har fått bekräftat att kablarna finns på en lagerterminal i Göteborg i väntan på förtullning/leverans vilket sker i början av nästa vecka.

Trafikverkets ISA fil från 8 januari 2017

Uppdatering: Konverteringen är nu klar

Tyvärr blir konverteringen av Trafikverkets ISA-fil försenad beroende på att vårt konverteringsprogram som gör om ISA-filen till ett passande dataformat till Bobrik har slagit i taket vad gäller minnesåtgång.

ISA-filerna från Sverige, Norge och Finland växer hela tiden och nu klarar inte längre konverteringsprogrammet av att hantera den stora mängden data.

Vi skriver därför om vårt konverteringsprogram från ett 32-bitars till ett 64-bitars program för att kunna allokera den stora mängden minne som behövs. Vi hoppas vara klara med detta under dagen.

Ny hastighetsdata för Finland

Digiroad i Finland har släppt en ny ISA fil med hastighetsgränser för det Finska vägnätet, kallad 2016/5.

Nytt i denna är att den även innehåller information om vinterhastighet, detta gör dock att datan är väsentligt mycket större än tidigare och därför ryms inte den Finska databasen tillsammans med den Svenska. För att ladda in Finsk ISA så måste man därför använda Bobrik firmware 1.5 som stödjer att Finland laddas in ensamt i flashminnet.

Bra att veta: Även om du uppdaterar Bobrik med ISA-fil för Finland (eller något annat land) så kommer alltid alla fartkameror för hela norden att laddas in oavsett.

Uppdatera din Bobrik med BobrikLoader eller Logger.

BobrikLoader Windows

BobrikLoader Mac OS/X

Logger Windows

Logger Mac OS/X (Beta)

Bobrik är slut i lager

Eller rättare sagt så är ciggkabeln som levereras tillsammans med Bobrik slut i lager, fler beräknas hem i slutet av nästa vecka. Då skall även fler OBD-kablar komma. Kontakta oss på order@adteknik.com om du ändå vill köpa en Bobrik och få den levererad med kabel för fast installation istället.

Problem med ny GNSS modul

Sedan den 27 december 2016 så har nya Bobrik med standard antenn levererats med en ny typ av GNSS modul, denna visar sig nu kunna orsaka en låsning av Bobrik i samband med uppstart. Det som händer då är att en grön punkt tänds och sedan byter färg snabbt till rött för att sedan slockna. Och så upprepas detta tills strömmen bryts.

För att åtgärda problemet så krävs det antingen att uppdateringsfrekvensen ändras från 1Hz till exempelvis 5Hz och 38400bps, alternativt att man laddar in nya firmware 1.5 alpha 3 som har en fix för detta problem.

Vi rekommenderar starkt att göra båda dessa ändringar även om din Bobrik inte har låst sig vid uppstart. Alla Bobrik levererade från idag (den 3 januari 2017) är redan åtgärdade vid leverans.

Om din nya Bobrik har låst sig, så måste GNSS modulen få en riktig reset innan den kommer igång igen, detta kan utföras på 2 olika sätt:

  1. Skicka in den till till oss så åtgärdar vi felet med vändande post. Endast själva dosan behöver skickas in, inga kablar.
  2. Koppla ur USB kabeln och plocka ur bakstycket (det sitter bara fasttryckt) genom att med en nagel eller vass kniv försiktigt få bakstycket rakt ut bakåt. Kortslut sedan batteri kontakten till GNSS modulens backupbatteri under ca 1 sekund, med exempelvis en spårskruvmejsel. Spårskruvmejseln måste komma ikontakt med båda batteripolerna (rödmarkerade på bilden). Koppla därefter in den till datorn för att se om den startar normalt (versionsnummer visas på displayen) och inkopplingsljud hörs i datorns högtalare (Windows)

 

När väl Bobrik har kommit igång, starta BobrikLoader (finns på vår hemsida för nedladdning) och välj alternativet Uppdatera Firmware (inbyggd programvara) välj där sedan firmware 1.5 alpha 3 eller senare. När uppdateringen är klar rekommenderar vi också att man klickar på inställningar och sedan fliken GPS/GNSS. Här väljer man 38400 i överföringshastighet och 5Hz uppdateringsfrekvens, avsluta med att spara inställningarna.

Vi på AD-Teknik beklagar givetvis denna oläglighet, som tyvärr var svårt att upptäcka eftersom felet inte syns när GNSS modulen är nollställd, vilket den är när vi får den från fabrik.