Bobrik med standardantenn åter i lager

Nu finns Bobrik med standardantenn åter i lager.

Det gäller samtliga 3 modeller, artikel 80, 81 och 82. Som nu åter kan beställas via vår webbshop.

 

Fel på databasen till Bobrik

Ett fel vid genereringen av databasfiler till Bobrik gjorde att uppdateringar för ISA hastigheten och fartkameror inte publicerades på vår server och BobrikLoader hämtade därmed äldre filer från 28 augusti.

Detta felet är nu åtgärdat och de senaste filerna ligger nu on-line

50 nya positioner för fartkameror inmätta

Under gårdagen mätte vi in alla nya fundament för fartkameror i Småland, Blekinge och Skåne. Totalt blev det 50 nya positioner som nu ligger on-line för ActiveGPS, Bobrik och BTCD-100.

Totalt skall 250 kameror upp i år. Samt ytterligare 250 nästa år.

Använd BobrikLoader för att uppdatera din ActiveGPS eller Bobrik

 

ISA-filen från Trafikverket är felaktig

Den senaste ISA-filen från trafikverket som är daterad den 8 september har visat sig vara felaktig och sakna en massa viktig information. Därmed så kommer Bobrik att missa ändrade hastighetsgränser vid ett antal platser.

Vi arbetar nu tillsammans med Trafikverket för att lösa problemet.

Vi håller också på att konvertera den gamla ISA filen från Augusti och lägga tillbaka den på vår server, men det tar ett par timmar innan konverteringen är klar.

Uppdatering:

Den gamla databasen från 28 augusti ligger nu åter on-line eftersom den är den senaste korrekta från Trafikverket.

Uppdatering 2:

Den 20 september skapade Trafikverket en korrigerad ISA-fil, den ligger nu on-line på vår server.

 

 

Problem med Servern/routern

Under några timmar strömmade det in över 15000 mail, och i ett försök att stoppa all inkommande spam, så blev åtkomsten till vår server begränsad. Vi har nu konfigurerat om och hoppas nu att att allt skall fungera normalt på nytt.