AD-Teknik Logger 5.1.12

Ny version av vårt körjournalprogram är tillgängligt nu.

Följande är nytt/åtgärdats:

  • Maxbeloppet för betalstationer i Stockholm ändras från 1/1-2016 till 105 kronor, men ligger kvar på 60kr i Göteborg
  • Gick ej att lägga till mellanliggande respunkt mellan två betalstation-passeringar, fixat.
  • Restypen kunde ibland inte räknas ut av programmet då slutpunkten hade restyp ”bostad”, fixat.
  • Pop-upp varning om flashminnet är skadat i ActiveGPS eller om körjournalen är avstängd.
  • Uppdaterad funktion för uppdatering av databasen