Ny Firmware till Bobrik 1.6

Firmware 1.6 har släppts, denna har en ny fix för den automatiska baudrate detekteringen för GPS/GNSS modulen. Detta skall förhoppningsvis åtgärda tidigare problem som kunde leda till att Bobrik låste sig med grönt blink vid uppstart.

Vi rekommenderar alla Bobrik ägare att uppgradera till denna.

Versionshistorik

Uppdaterad databas för fartkameror

Vi har uppdaterat databasen för fartkamerorna till ActiveGPS/Bobrik och BTCD-100

Från 1 juni har flera fartkameror fått sänkt hastighet, så kallad ”sommarhastighet”.