Störningar på GPS funktionen

Ibland märker man att mottagarmodulen tar längre tid än vanligt att hitta satelliter, detta kan bero på många faktorer:

 • Desto sämre förutsättningar man ger mottagaren desto längre tid tar det för att den skall få satellitlåsning, vilket är då som den behöver alla bäst signal. En god regel är att antennen skall placeras så att den ”ser” så mycket himmel som möjligt.
 • Platsen som du befinner dig på, är det höga byggnader, berg eller träd som lutar över vägen så påverkar detta, inte bara för att en mindre del av himlen syns utan även för att signalerna studsar på berg och byggnader vilket ställer till det för mottagaren när den skall räkna fram aktuell plats.
 • Uppdateringsfrekvensen: Om du ändrat uppdateringsfrekvensen från standard 1Hz (1 gång per sekund) till 5 eller 10Hz ges mottagaren mindre tid mellan varje uppdatering att göra beräkningar, detta kan fördröja/försvåra satellitlåsning. Uppdateringsfrekvensen justeras enklast via programmet BobrikLoader, knappen inställningar, fliken GPS/GNSS
 • Gammal programvara i mottagaren: Programmet MTK_Firmware ser till att programvaran i mottagaren är den senaste, äldre program kan innehålla buggar/fel som kan försämra funktionen
 • Felaktig data, mottagarmodulen samlar på sig information om satelliternas banor runt jorden, om denna information skulle bli korrupt eller felaktig så försvårar detta att mottagaren kan bestämma position. Programmet GPS_Tester låter dig göra en fabriksåterställning på mottagaren (detta påverkar inte databas, körjournal eller andra inställningar).
 • Jonosfären är den delen av atmosfären som solen kan påverka så att signalen försvagas/försämras, man kan följa hur mycket jonosfären påverkar via Lantmäteriets tjänst Jonosfärsmonitorn
 • Som det inte vore nog att solen stör, så finns det också andra länder som stör GPS signalerna avsiktligt. Det finns en webbsida som övervakar data från flygtrafiken eftersom alla flygplan rapporterar signalkvalitén från GPS satelliterna och sammanställer detta som en karta varje dygn: gpsjam.org

Testläget i ActiveGPS/Bobrik kan hjälpa dig med placeringen i bilen samt avgöra om bilens rutor påverkar signalen vilket de kan göra om de är täckta med metallfolie eller metalltrådar för uppvärmning:

 • Parkera bilen på en öppen plats
 • Håll inne knappen, och anslut därefter strömkabeln, släpp knappen först när ett pip hörs
 • Ett display test görs, och därefter visas, rött=antal satelliter (ju fler desto bättre, men minst 4) grönt=signal styrka, ju högre desto bättre, men gärna över 30. Gult= h=hot, c=cold (typ av uppstart) vid satellitlåsning visas ett decimaltal som skall vara så lågt som möjligt, gärna ned mot 1.00

Genom att jämföra signalen inne i bilen med signalen utanför (förutsatt att det inte regnar/snöar) kan man avgöra om bilens rutor påverkar signalen, det skall inte vara någon märkbar skillnad. Skulle det vara stor skillnad behövs en extern antenn, vilket i sin tur kräver att Bobrik har en guldfärgad kontakt för inkoppling av extern antenn.

BobrikLoader till MacOS Sonoma

I veckan släppte Embarcadero Technologies nya versionen av RAD Studio 12, nyheten är att denna version skall kunna kompilera program som visas korrekt även på MacOS Sonoma.

Länk till BobrikLoader för MacOS:

https://www.adteknik.com/software/mac/Bobrikloader.zip

Även Windows versionen finns tillgänglig:

https://www.adteknik.com/software/BobrikLoaderSetup32.exe

Versionshistorik för BobrikLoader:

https://www.adteknik.com/bobrik_software_info.htm

Vi planerar även att släppa Logger versionen inom kort men där väntar vi på en uppdaterad komponent från en tredjeparts tillverkare som skall åtgärda ett par olika fel, dessa bör vara åtgärdade inom de närmsta dagarna.

MacOS Sonoma

Som flera kunder rapporterat till oss så fungerar tyvärr inte våra program på den senaste releasen av MacOS Sonoma (version 14). Detta är orsakat av ett inkompabilitetsproblem hos det programspråk och den kompilator vi använder för att skriva våra program så att vi kan enkelt skapa både Windows och MacOS versioner utav dem.

Våra program är alltså skrivna i Delphi och just nu fungerar inga program skrivna i Delphi på MacOS Sonoma, vi har dock fått veta att problemet är löst och att denna lösning kommer finnas med i nästa version av Delphi, som vi tror kommer släppas runt den 9 november i år. Eftersom det är detta datum som Embarcadero (företaget som säljer Delphi) har bjudit in för en presentation av den nya versionen, och de har vid tidigare sådana presentationer släpp den nya versionen samtidigt.

Firmware 2.1 alpha 1 till Bobrik

Bobrik stödjer nu även det Kinesiska satellit navigeringssystemet BeiDou, förutsatt att du har en Bobrik med L86 GNSS modul som är uppdaterad mjukvara AXN 5.1.9.

BeiDou har sedan 2020 global täckning och består av 35 satelliter. (GPS 32st, Glonass 24st, Galileo 23st)

Programmet MTK_Firmware används för att uppdatera GNSS modulen med senaste programvara:

https://www.adteknik.com/software/MTKFirmware.exe

Starta sedan GPS_Tester, och verifiera att GNSS info visar AXN 5.1.9 och Quectel-L86, då kan du kryssa i BeiDou och trycka på ”Set Mode”. Har du en annan äldre mottagarmodul är detta tyvärr inte möjligt och några uppgraderingsmöjligheter finns inte annat än att man byter ut GNSS modulen mot en ny.

Länk till GPS_Tester:

https://www.adteknik.com/software/GPS_Tester.exe

Tänk på: BeiDou kan inte fungera tillsammans med Glonass eller Galileo, utan endast tillsammans med det Amerikanska GPS systemet.

Övriga nyheter i Firmware 2.1 alpha 1

 • Förbättrad logik till körjournalen som försöker använda föregående resans slutpunkt som ny startpunkt i fler fall än tidigare.
 • Generösare HDOP inställningar, gör snabbare återstart efter förlust av satellitlåsning, tex efter tunnlar.
 • Displayen kunde släcka sig efter 1 minut efter uppstart, nu är detta förlängt till 6 minuter.

Du uppdaterar till Firmware 2.1 alpha 1 genom BobrikLoader eller Logger-programmet.

Betalstationer på Skurubron

betalstationer på skurubron
Betalstationer på Skurubron

Den nya Skurubron som öppnades tidigare i år har idag fått sina betalstationer för infrastrukturavgift aktiverade och det kostar 4kr att passera alla dagar i veckan oavsett klockslag.

För att din Bobrik med körjournal skall registrera passager av dessa betalstationer måste man uppdatera databasen på Bobrik så att koordinaterna kommer med. Detta görs antingen i Logger-programmet eller i BobrikLoader.

Plötsliga mottagningsproblem

Ett par kunder har rapporterat att mottagarmodulen i Bobrik plötsligt tappar satellitlåsning och strecket börjar vandra. Med tanke på att felet uppstår sporadiskt, och drabbar olika kunder på olika platser i landet samtidigt så misstänker vi att detta orsakas av signaler från satelliterna som mottagaren inte kan tolka eller som med avsikt skall göra att mottagaren tillfälligt skall tappa satellitlåsning.

Tillverkaren av våra mottagarmoduler håller just nu på att undersöka detta, men under tiden har vi tagit fram en uppdaterad version av vårt ”GPS_Tester” program där man nu kan välja att stänga av Glonass.

Det finns en möjlighet att kriget i Ukraina gör att Ryssarna skickar ut falsk information via sitt Glonass system, som i sin tur påverkar mottagarmodulerna här som får position från GPS systemet, och då får en helt annan position från Glonass satelliter och därmed kanske tappar bort sin position eftersom den inte vet vad som är korrekt.

I vårt program kan man kryssa ur Glonass och sedan trycka ”Set Mode” för att stänga av Glonass.

Den som har en nyare mottagarmodul kan även välja att Aktivera Galileo, genom samma program.

https://www.adteknik.com/software/GPS_Tester.exe

Övriga tips:

Se alltid till att programvaran i mottagarmodulen är den senaste, detta uppdateras inte via BobrikLoader utan via ett separat program, länk nedan:

https://www.adteknik.com/software/MTKFirmware.exe

Tänk på att tillfälliga problem med mottagning också kan bero på jonosfären kring jorden, Lantmäteriet har en tjänst där man övervakar hur mycket jonosfären stör satellitsignalerna, denna kan du följa i realtid här:

https://swepos.lantmateriet.se/services/iono.aspx

Firmware 2.0 beta 2 till Bobrik

Vi har nu gjort en rad tester och förbättrat en del funktioner, och släpper härmed en uppdaterad version av Firmware 2.0 beta, daterad 230710.

 • Körjournal:  Ändrat logiken för var startpunkten hamnar om man kör iväg utan satellitlåsning, nu kommer den oftare använda föregående resans slutpunkt då det är möjligt
 • Optimeringar i programkoden för att spara utrymme och skapa effektivare/snabbare kod
 • Kameravarning: Ändrade beräkningar av körsträcka vid fartkameror med snitthastighet

Du kan själv uppdatera firmware i din Bobrik genom att ansluta den till datorn och starta BobrikLoader, knappen Uppdatera Firmware (programvara) används för detta och där kan du välja vilken firmware som du vill uppdatera till.

Om inga nya felaktigheter upptäcks kommer detta inom kort bli officiell release och vi kommer ersätta 1.9.

Länk till fullständig versionshistorik: Versionshistorik

Ny MTK Firmware

Vi har släppt en ny version av programmet MTK Firmware som användas för att uppdatera GNSS modulen i Bobrik.

GNSS modulen är den delen av Bobrik som tar emot signaler från GPS, Glonass och Galileo satelliter för att bestämma position, hastighet, körriktning, altitud mm.

MTK är förkortning på Mediatek, som är en av världens största tillverkare av chip för denna typ av mottagare, och vi använder den uteslutande i alla Bobrik och den har även används till föregångaren ActiveGPS i vissa fall.

L86 heter den GNSS modulen som numera alla Bobrik levereras med och det har nu kommit en programuppdatering till denna som du själv kan uppdatera genom att ansluta din Bobrik till en Windows dator och köra MTK Firmware-programmet.

Den senaste uppdateringen till L86 innehåller flera prestandaförbättringar som framförallt skall göra positioneringen bättre vid svag signal, och öka precisionen för beräkning av hastighet.

MTK Firmware, identifierar automatiskt vilken mottagarmodul som du har i din Bobrik och startar uppdatering om en sådan finns tillgänglig.

Viktigt: Koppla aldrig loss Bobrik under pågående uppdatering, då förstörs GNSS modulen och den måste bytas ut mot en ny, detta går inte på garantin!

Länk till programmet:

https://www.adteknik.com/software/MTKFirmware.exe

Semesterstängt

Kontoret/butiken håller stängt under sommaren och öppnar åter den 7 augusti

Beställningar som görs skickas ut 1 gång per vecka, vid behov av support kontakta oss på info@adteknik.com så brukar vi svara inom 24 timmar på vardagar.

Trevlig sommar!

Bobrik åter i lager

Bobrik panel med kreskort

Nu har vi fått Bobrik åter i lager och vi producerar för fullt igen för att fylla lagerhyllorna.

Fyra nya fartkameror i Jönköpings län

 • 2st på Rv 28
 • 1st på Rv 26
 • 1st på Rv 31

Vi har även plockat bort 3st fartkameror på Rv23/34 efter att vägen byggts om. Hastighetsgränser har också justerats på ett par fartkameror.

Trafikverket har ändrat dataformat

Trafikverket har tidigare beslutat att ej längre erbjuda vägdata i Shapefils-format utan istället erbjuda datan i GeoPackage-format.

Sedan någon månad tillbaka har båda formaten varit tillgängliga men från och med idag finns endast GeoPackage.

Vi har skrivit om vårt konverteringsprogram som gör om Trafikverkets hastighetsdatabas (ISA) till ett format som passar Bobrik så att det nu stödjer GeoPackage indata filer.

Den nya ISA-filen från den 30 januari 2023 är konverterad från GeoPackage, vi hoppas att allt skall fungera som det är tänkt, men upptäcker ni några konstigheter så återkoppla gärna till oss på info@adteknik.com

Logger 7.0.9 BETA

Nytt släpp av vårt körjournalprogram till Windows och Mac, denna gång är följande åtgärdat:

 • .XLS genereringen på Mac fungerar nu
 • Ny uppdaterad StringGrid för samtliga tabeller i programmet, skall ge ökad stabilitet
 • CTRL+C fungerade inte tidigare, fixat
 • Inställningsfönstret för Bobrik är väldigt stort, har fått scrollbars så att man kan rulla det på mindre bildskärmar där hela inte får plats.

Logger Report 4.5

iOS versionen av appen har släppts i en ny version eftersom färgerna på texten blev oläsliga om användaren hade valt mörkt läge på displayen. Detta är nu åtgärdat.