Ett fel vid genereringen av databasfiler till Bobrik gjorde att uppdateringar för ISA hastigheten och fartkameror inte publicerades på vår server och BobrikLoader hämtade därmed äldre filer från 28 augusti.

Detta felet är nu åtgärdat och de senaste filerna ligger nu on-line