Vi har nu gjort en rad tester och förbättrat en del funktioner, och släpper härmed en uppdaterad version av Firmware 2.0 beta, daterad 230710.

  • Körjournal:  Ändrat logiken för var startpunkten hamnar om man kör iväg utan satellitlåsning, nu kommer den oftare använda föregående resans slutpunkt då det är möjligt
  • Optimeringar i programkoden för att spara utrymme och skapa effektivare/snabbare kod
  • Kameravarning: Ändrade beräkningar av körsträcka vid fartkameror med snitthastighet

Du kan själv uppdatera firmware i din Bobrik genom att ansluta den till datorn och starta BobrikLoader, knappen Uppdatera Firmware (programvara) används för detta och där kan du välja vilken firmware som du vill uppdatera till.

Om inga nya felaktigheter upptäcks kommer detta inom kort bli officiell release och vi kommer ersätta 1.9.

Länk till fullständig versionshistorik: Versionshistorik