Version 7.0.14 BETA hade ett fel i sig där programmet orsakade access violation om man ändrade datumet i filtret, detta är nu åtgärdat i version 7.0.15.

Tyvärr väntar vi på att få ett uppdaterat kodsigneringscertifikat så vi kan i dagsläget inte signera den nya filen, därför gör vi den endast tillgänglig som en .exe fil:

Windows 32bit: https://www.adteknik.com/software/Logger.exe

Windows och eventuellt antivirusprogram kommer att varna för filen eftersom den ej är signerad, ett tips om man är osäker är att alltid kontrollera ett program hos Virustotal innan man laddar hem det:

www.virustotal.com

32-bitars versionen av Logger programmet behöver också filen WebView2Loader_x86.dll Om du tidigare har installerat programmet så finns denna normalt i mappen C:\Program Files (x86)\AD-Teknik\ADLogger och då kan du kopiera in Logger.exe i samma mapp, alternativt kan du kopiera in filen WebView2Loader_x86.dll till mappen C:\Windows\SysWOW64 så når programmet .dll filen oavsett från vilken mapp den körs