Vi har släppt ett första litet tillbehörs program som skall fungera på MacOS Catalina/BigSur. Programmet är skrivet i Delphi vilket stödjer kompilering av 64bitars program till MacOS, samt notarisering som Catalina och BigSur kräver.

Våra andra program är skrivna i C++ Builder men där saknas det ännu en kompilator för 64bitars kod till MacOS, vilket är väldigt frustrerande. Vi testar därför Delphi och ser om detta är en framkomlig väg för att kanske kunna skriva om våra program om ingen 64bitars kompilator för C++ Builder skulle dyka upp.

LoggerFolder, gör två saker:

Den letar upp sökvägen på datorn dit Logger-programmet sparar körjournaldata. Detta kan vara användbart om man vill säkerhetskopiera informationen om man uppdaterat sin Mac från Mojave till Catalina eller BigSur och därför inte längre kan starta Lagger-programmet.

Den andra funktionen är om Logger-programmet har fastnat och inte kan starta på grund av att låsfiler för körjournalen ligger kvar. Då kan detta programmet radera låsfilerna.