Microsoft har från den 1 januari infört hårdare krav på programvara som är kodsignerad och tidsstämplad under 2016, detta har medfört att den senaste versionen av BobrikLoader har blivit stoppad av Windows Smartscreen.

Vi har nu uppdaterat våra kodsigneringscertifikat och hoppas nu att felet skall vara åtgärdat.