Under några timmar strömmade det in över 15000 mail, och i ett försök att stoppa all inkommande spam, så blev åtkomsten till vår server begränsad. Vi har nu konfigurerat om och hoppas nu att att allt skall fungera normalt på nytt.