Ibland märker man att mottagarmodulen tar längre tid än vanligt att hitta satelliter, detta kan bero på många faktorer:

  • Desto sämre förutsättningar man ger mottagaren desto längre tid tar det för att den skall få satellitlåsning, vilket är då som den behöver alla bäst signal. En god regel är att antennen skall placeras så att den ”ser” så mycket himmel som möjligt.
  • Platsen som du befinner dig på, är det höga byggnader, berg eller träd som lutar över vägen så påverkar detta, inte bara för att en mindre del av himlen syns utan även för att signalerna studsar på berg och byggnader vilket ställer till det för mottagaren när den skall räkna fram aktuell plats.
  • Uppdateringsfrekvensen: Om du ändrat uppdateringsfrekvensen från standard 1Hz (1 gång per sekund) till 5 eller 10Hz ges mottagaren mindre tid mellan varje uppdatering att göra beräkningar, detta kan fördröja/försvåra satellitlåsning. Uppdateringsfrekvensen justeras enklast via programmet BobrikLoader, knappen inställningar, fliken GPS/GNSS
  • Gammal programvara i mottagaren: Programmet MTK_Firmware ser till att programvaran i mottagaren är den senaste, äldre program kan innehålla buggar/fel som kan försämra funktionen
  • Felaktig data, mottagarmodulen samlar på sig information om satelliternas banor runt jorden, om denna information skulle bli korrupt eller felaktig så försvårar detta att mottagaren kan bestämma position. Programmet GPS_Tester låter dig göra en fabriksåterställning på mottagaren (detta påverkar inte databas, körjournal eller andra inställningar).
  • Jonosfären är den delen av atmosfären som solen kan påverka så att signalen försvagas/försämras, man kan följa hur mycket jonosfären påverkar via Lantmäteriets tjänst Jonosfärsmonitorn
  • Som det inte vore nog att solen stör, så finns det också andra länder som stör GPS signalerna avsiktligt. Det finns en webbsida som övervakar data från flygtrafiken eftersom alla flygplan rapporterar signalkvalitén från GPS satelliterna och sammanställer detta som en karta varje dygn: gpsjam.org

Testläget i ActiveGPS/Bobrik kan hjälpa dig med placeringen i bilen samt avgöra om bilens rutor påverkar signalen vilket de kan göra om de är täckta med metallfolie eller metalltrådar för uppvärmning:

  • Parkera bilen på en öppen plats
  • Håll inne knappen, och anslut därefter strömkabeln, släpp knappen först när ett pip hörs
  • Ett display test görs, och därefter visas, rött=antal satelliter (ju fler desto bättre, men minst 4) grönt=signal styrka, ju högre desto bättre, men gärna över 30. Gult= h=hot, c=cold (typ av uppstart) vid satellitlåsning visas ett decimaltal som skall vara så lågt som möjligt, gärna ned mot 1.00

Genom att jämföra signalen inne i bilen med signalen utanför (förutsatt att det inte regnar/snöar) kan man avgöra om bilens rutor påverkar signalen, det skall inte vara någon märkbar skillnad. Skulle det vara stor skillnad behövs en extern antenn, vilket i sin tur kräver att Bobrik har en guldfärgad kontakt för inkoppling av extern antenn.