Vi har nu ändrat statusen på Bobrik, ciggkablarna och OBD-kablarna till att de finns i lager då vi har fått bekräftat att kablarna finns på en lagerterminal i Göteborg i väntan på förtullning/leverans vilket sker i början av nästa vecka.