Några kunder har haft problem med att Bobrik låser sig och blinkar med en grön punkt i displayen vid uppstart, vi har tyvärr haft svårt att hitta exakta orsaken eftersom felet försvinner av sig självt efter någon dags vila. Därmed har inskickade Bobrikar alltid fungerat efter dom har skickats till oss per post. Vi konstaterade dock ganska tidigt att felet orsakades av GPS mottagaren (eller rättare sagt GNSS mottagare som den heter idag då den tar emot data från minst två positioneringssystem typ GPS, Glonass och Galileo).

Bobrik har sålts med GNSS mottagare från tre olika tillverkare, men vi har konstaterat att felet bara uppkommer från två av tillverkarna trots att alla tre GNSS mottagare använder samma chipset (MT3333 från Mediatek), en närmare kontroll visade sig att dom GNSS mottagare som låser sig har mjukvaruversion AXN 3.10.

Vi har därför skapat ett speciellt uppdateringsprogram som gör att man kan uppgradera mjukvaran i GNSS mottagaren, vilket vi nu hoppas skall åtgärda felet.

Du behöver inte skicka in din Bobrik till oss för uppdatering, utan kan själv uppdatera förutsatt att du har en Windows dator. Därutöver krävs det att Bobrik har minst firmware 1.7 alpha 2 för att uppdateringen skall fungera och att den nya mjukvaran i GNSS mottagaren skall kunna hanteras korrekt av Bobrik då den har ett uppdaterat NMEA protokoll.

  1. Uppdatera din Bobrik med BobrikLoader så att den har firmware 1.7 (ej 1.7 alpha 0 eller 1.7 alpha 1)
  2. Kör programmet MTK-Firmware för att ladda in ny mjukvara i GNSS mottagaren.

MTK Firmware

OBS! Rör inte datorn/sladden/Bobrik under själva uppdateringen av mjukvaran i GNSS mottagaren, skulle denna uppdatering avbrytas så förstörs GNSS mottagaren och det går inte på garantin!

OBS2: Du kan inte utföra denna uppdatering om GNSS modulen är låst, koppla då bort Bobrik från USB uttaget och vänta 1-2 dagar på att backup-batteriet laddas ut, därefter borde Bobrik starta normalt och du kan utföra uppdateringen av GNSS modulen.