Under vissa omständigheter, beroende på vilken information eller vilken GPS satellit som GPS/GNSS mottagaren har varit i kontakt med så kan uppstartsmeddelandet från GNSS modulen ändras, detta i sin tur kan göra att Bobrik med firmware 1.4/1.5 inte i alla lägen kan starta upp utan låser sig i ett försök att få igång GNSS modulen utan att lyckas.

Detta syns genom att en grön prick tänds i displayen och som sedan växlar snabbt till rött för att sedan släckas, därefter börjar den om med ca 2-3 sekunders intervall.

För att undvika att detta felet inträffar rekommenderar vi våra kunder att uppgradera till firmware 1.6 eller senare.

Om din Bobrik ändå har låst sig, så måste GNSS modulen få en riktig reset innan den kommer igång igen, detta kan utföras på 3 olika sätt:

  1. Skicka in den till till oss så åtgärdar vi felet med vändande post. Endast själva dosan behöver skickas in, inga kablar.
  2. Koppla ur den och låt den ligga strömlös några dagar, oftast återställer sig felet självt när backup batteriet laddas ut.
  3. Koppla ur USB kabeln och plocka ur bakstycket (det sitter bara fasttryckt) genom att med en nagel eller vass kniv försiktigt få bakstycket rakt ut bakåt. Kortslut sedan batteri kontakten till GNSS modulens backupbatteri under ca 1-2 sekunder, med exempelvis en spårskruvmejsel. Spårskruvmejseln måste komma ikontakt med båda batteripolerna (rödmarkerade på bilden). Koppla därefter in den till datorn för att se om den startar normalt (versionsnummer visas på displayen) och inkopplingsljud hörs i datorns högtalare (Windows)

 

När väl Bobrik har kommit igång, starta BobrikLoader (Länk Windows, Länk MacOS) och välj alternativet Uppdatera Firmware (inbyggd programvara) välj där sedan firmware 1.6 eller senare. När uppdateringen är klar rekommenderar vi också att man klickar på inställningar och sedan fliken GPS/GNSS. Här väljer man 38400 i överföringshastighet och 5Hz uppdateringsfrekvens, avsluta med att spara inställningarna.