Bobrik stödjer nu även det Kinesiska satellit navigeringssystemet BeiDou, förutsatt att du har en Bobrik med L86 GNSS modul som är uppdaterad mjukvara AXN 5.1.9.

BeiDou har sedan 2020 global täckning och består av 35 satelliter. (GPS 32st, Glonass 24st, Galileo 23st)

Programmet MTK_Firmware används för att uppdatera GNSS modulen med senaste programvara:

https://www.adteknik.com/software/MTKFirmware.exe

Starta sedan GPS_Tester, och verifiera att GNSS info visar AXN 5.1.9 och Quectel-L86, då kan du kryssa i BeiDou och trycka på ”Set Mode”. Har du en annan äldre mottagarmodul är detta tyvärr inte möjligt och några uppgraderingsmöjligheter finns inte annat än att man byter ut GNSS modulen mot en ny.

Länk till GPS_Tester:

https://www.adteknik.com/software/GPS_Tester.exe

Tänk på: BeiDou kan inte fungera tillsammans med Glonass eller Galileo, utan endast tillsammans med det Amerikanska GPS systemet.

Övriga nyheter i Firmware 2.1 alpha 1

  • Förbättrad logik till körjournalen som försöker använda föregående resans slutpunkt som ny startpunkt i fler fall än tidigare.
  • Generösare HDOP inställningar, gör snabbare återstart efter förlust av satellitlåsning, tex efter tunnlar.
  • Displayen kunde släcka sig efter 1 minut efter uppstart, nu är detta förlängt till 6 minuter.

Du uppdaterar till Firmware 2.1 alpha 1 genom BobrikLoader eller Logger-programmet.