En uppdaterad beta version av Logger 6, finns nu tillgängligt både för Windows och MacOS, ett antal småfel finns kvar såsom att det ej går att spara XLS-filer i mac versionen. Men utskrift funktionen fungerar nu i både Windows och Mac.

Du hittar programmet under Programvara –> Bobrik –> AD-Teknik Logger

Versionshistorik