Vi har nu uppdaterat programmet som beräknar om kartfilerna (ISA) från Trafikverket, Statens Vegvesen och Digiroad.

Programmet generar nu en mer optimerad databas för Bobrik vilket minskar fördröjningen av ändrad hastighet på ett antal platser. Samtliga databaser för de olika länderna är nu uppdaterade med den nya algoritmen.