Nu finns firmware 1.8 alpha 0 med en helt ny funktion för att hindra falsklarm vid fartkameror.

På en del ställen finns vägar som löper precis parallellt med en annan väg som har en eller flera fartkameror, alternativt går vägen som du kör på rakt emot en fartkamera och sedan viker av. Detta kunde orsaka ett falsklarm för en kamera som du inte passerar. Speciellt vid höga hastigheter då Bobrik har en bestämd öppningsvinkel som den ”scannar” efter fartkameror som ligger framför dig, vid högre hastighet så blir området som den känner av fartkameror på ganska stort eftersom varningsavståndet ökar då det styrs av antalet sekunder innan du når kameran.

Med firmware 1.8a0 finns en extra databas som känner av om du befinner dig på ”fel” väg och stänger av kameravarningen tills du passerat den närliggande kameran.

Versionshistorik