Vi har varit ute i helgen och mätt in merparten av de nya positionerna för fartkameror i Västra Götaland, Värmland och Örebro län. Sedan tidigare har vi mätt in flertalet av fartkamerorna som i år monteras i Stockholms regionen.

Totalt skall 250 kameror upp i år. Samt ytterligare 250 nästa år.

Använd BobrikLoader för att uppdatera din ActiveGPS eller Bobrik