Regeringen har nyligen beslutat att från januari 2018 så skall privatresor där en eller flera betalstationer passeras så skall arbetsgivaren förmånsbeskatta dessa passager på företagets tjänstebilar.

Det hela ser ut att bli väldigt komplicerat när man hänsyn till vilka regler som finns i Göteborg att man skall enbart betala den dyraste passeringen under 60 minuter, detta tillsammans med att det finns en maxtaxa per dag gör det väldigt besvärligt att beräkna ett korrekt förmånsvärde på egen hand eftersom du måste hålla reda på vilka passeringar som gjordes i samband med tjänsteresor, arbetsresor och privatresor.

Inom kort kommer därför AD-Teknik att släppa en ny version av vårt körjournal program ”Logger” till Bobrik som gör all beräkning åt dig. Vi har också för avsikt lägga till en exportfunktion så att man kan exportera förmånsunderlaget till sitt ekonomi/löne-program.