Trafikledsverket i Finland har gjort en ny Digiroad materialpublikation kallad 2022/4. De hade ändrat något i sitt filformat men nu finns hastighetsdatan tillgänglig för Bobrik.

Du uppdaterar din Bobrik genom programmet BobrikLoader som finns både till Windows och Mac.

Tänk på att den Finska databasen är så stor att hastighetsdatabas för andra länder ej ryms samtidigt med den Finska och det är bara möjligt att ladda in den i en Bobrik med det större 64Mbit minnet.

Har du däremot en Bobrik med kameravarningsfunktion så laddas alltid samtliga fartkameror in, oavsett vilket lands hastighetsdata som man väljer att ladda in.