Marieholmstunneln
Nya betalstationer vid nya Marieholmstunneln

Vi har nu mätt in positionerna för de nya betalstationerna för trängselskatt vid Marieholmstunneln i Göteborg.

Om du har en Bobrik med körjournal och registrering av betalstationer så behöver du nu uppdatera databasen i din Bobrik för att få med passager av dessa betalstationer i din körjournal.

Marieholmstunneln öppnar för trafik den 16 december 2020.