Uppdatering: Konverteringen är nu klar

Tyvärr blir konverteringen av Trafikverkets ISA-fil försenad beroende på att vårt konverteringsprogram som gör om ISA-filen till ett passande dataformat till Bobrik har slagit i taket vad gäller minnesåtgång.

ISA-filerna från Sverige, Norge och Finland växer hela tiden och nu klarar inte längre konverteringsprogrammet av att hantera den stora mängden data.

Vi skriver därför om vårt konverteringsprogram från ett 32-bitars till ett 64-bitars program för att kunna allokera den stora mängden minne som behövs. Vi hoppas vara klara med detta under dagen.