Kontrollpunkter i Backa, Göteborg

Från den 1 maj införs nya regler som gäller betalstationerna för trängselskatt i Backa, Göteborg.

Ett antal kontrollpunkter införs runt Backaområdet och du kommer bara behöva betala trängselskatt i Backa om du inom 30 minuter passerar en kontrollpunkt före eller efter betalstationen i backa.

För att Bobrik skall hålla rätt på detta måste databasen i Bobrik uppdateras så att kontrollpunkterna kommer med så att Logger programmet sedan kan räkna tiden mellan passage av kontrollpunkt och betalstation i Backa.

OBS! Displayen kommer visa ”Pay” precis som den gör för vilken betalstation som helst vid kontrollpunkterna, men det är ändå Logger-programmet som sedan räknar fram priset. Och det krävs Logger version 6.1.1 eller nyare för att beräkna ett korrekt pris.

Om du använder en äldre version av Logger kommer priset för betalstationerna att räknas ut som det gjort innan Backa-undantaget infördes. Om du använder Logger 6.1.1 eller nyare och missat att uppdatera databasen i Bobrik kommer Logger programmet att anta att du inte passerat någon kontrollpunkt och därmed sätts kostnaden till noll vid passage av betalstationerna i Backa.

AD-Teknik Logger 6.1.1

Ny finns en uppdatering av vårt körjournalprogram tillgängligt.

Här är några av nyheterna:

  • Support för de nya reglerna angående betalstationerna i backa och dess kontrollpunkter som införs 1 maj.
  • Trängselskatt presenteras även under sammanställning
  • Smartare automatisk bedömning av tjänst/privat resor
  • Dialogruta för att mata in mätarställning/namn etc på helt nya körjournaler som kopplas till datorn.

Full versionshistorik

Nya fartkameror

Vi har idag lagt in 32 nya fartkameror i databasen, totalt finns nu 1832 fartkameror i Sverige.

AD-Teknik Logger 6

Efter att ha funnits en längre tid som beta version har vi nu äntligen släppt en riktig version av vårt körjournalprogram som helt ersätter den gamla versionen. Den största nyheten är förståss att programmet finns både till Windows och MacOS.

Men här finns också:

  • Beräkning av förmånsvärdet för trängselskatt
  • Uppdaterade Traktamente för 2018
  • Export till .XLS-filer (Excel)
  • Optimerade rutiner för att hämta adresser på nya platser i körjournalen
  • Optimerade rutiner för att hämta mätarställningar/bränslepåfyllningar som är gjorda med appen
  • Samt en lång rad andra förbättrningar

Full versionshistorik

Logger 6.0.14 Beta 171229

En uppdaterad beta version av Logger 6, finns nu tillgängligt både för Windows och MacOS.

Du hittar programmet under Programvara –> Bobrik –> AD-Teknik Logger

Versionshistorik

 

Logger 6.0.13 Beta 171226

En uppdaterad beta version av Logger 6, finns nu tillgängligt både för Windows och MacOS.

Du hittar programmet under Programvara –> Bobrik –> AD-Teknik Logger

Versionshistorik